Cyfleuster Cenedlaethol Sbectromeg Màs DU EPSRC

Academia

Ymunwch â thros 558 o ymchwilwyr unigol sy'n ein defnyddio bob blwyddyn.

Diwydiant

Darganfyddwch beth y gall NMSF ei gynnig i'ch busnes.

About NMSF

Darganfyddwch am ein offeryniaeth a'n staff ymchwil o'r radd flaenaf.

Yn darparu gwasanaeth sbectrometreg màs cynhwysfawr i grwpiau ymchwil prifysgol ar ledled y DU.

Mae Cyfleuster Cenedlaethol Sbectromeg Màs wei eu lleuoli yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'r Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn darparu Addysg cynhwysfawr, portffolio Hyfforddiant, Ymchwil, Menter ac Arloesi.

AM DDIM i sefydliadau academaidd y DU, yn bennaf i grwpiau cymwys EPSRC.

Isadeiledd ar raddfa fawr o ran caledwedd a meddalwedd ar gyfer astudiaethau cemegol, biogemegol a deunyddiau. Egluro strwythuredig a màs cywir ar gyfer anhysbysion; meintioli cyfansoddion hysbys. Astudiaethau cymhwysol a sylfaenol; addysg, hyfforddiant a gweithgareddau allgymorth.

Gwasanaethau gwell, gan gynnwys ymchwil, cydweithio, gwasanaethau ymgynghori, dadansoddi anodd a chontractau masnachol

Ysgol Haf Sbectromeg Mà

Darllenwch am ein Ysgol Haf MS flynyddol ac adborth gan gynrychiolwyr.

Mwy am Ysgol Haf MS
Addysg a Allgymorth

Darllenwch am y gwaith allgymorth a wnawn gydag ysgolion a myfyrwyr coleg, a darganfyddwch y cynlluniau cyffrous sydd gennym ar gyfer MS Education.

Mwy am addysg
Cyhoeddiadau a Adroddiadau

Darllenwch ein hadroddiadau blynyddol, darganfyddwch ein cylchgrawn, cyflwyniadau posteri, a gwaith cydweithredol, gan gynnwys ein uchafbwyntiau ymchwil.

Darllenwch ein cyhoeddiad
Cyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen ar-lein neu gwelerTaflen Cyfleuster

Cysylltwch â ni

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion, nodweddion a barn gan ein gweithwyr, cynrychiolwyr a Aelodau

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017

8 – 10 September 2017, National Waterfront Museum, Swansea

BioProNET 4th annual science meeting

10 – 11 October 2017, Slate Conference Centre, Warwick

Cofrestru a Dechrau