Darganfyddwch Y Cyfleuster Cenedlaethol Sbectromeg Màs

Academia

Ymunwch â thros 75 grwpiau ymchwilwyr EPSRC sy'n ein defnyddio bob blwyddyn.

Diwydiant

Darganfyddwch beth y gall NMSF ei gynnig i'ch busnes.

Yn darparu gwasanaeth sbectrometreg màs cynhwysfawr i grwpiau ymchwil prifysgol ar ledled y DU.

Mae Cyfleuster Cenedlaethol Sbectromeg Màs wei eu lleuoli yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'r Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn darparu Addysg cynhwysfawr, portffolio Hyfforddiant, Ymchwil, Menter ac Arloesi.

Isadeiledd ar raddfar fawr o ran caledwedd a meddalwedd ar gyfer astudiaethau cemegol, biogemegol a deunyddiau. Egluro strwythuredig a màs cywir ar gyfer anhysbysion; meintioli cyfansoddion hysbys. Astudiaethau cymhwysol a sylfaenol; addysg, hyfforddiant a gweithgareddau allgymorth.

Gwasanaethau gwell, gan gynnwys ymchwil, cydweithio, gwasanaethau ymgynghori, dadansoddi anodd a chontractau masnachol

Amdano NMSF

Darganfyddwch am ein offeryniaeth a'n staff ymchwil o'r radd flaenaf.

Allgymorth

Darllenwch am y gwaith allgymorth a wnawn gydag ysgolion a myfyrwyr coleg, a darganfyddwch y cynlluniau cyffrous sydd gennym ar gyfer MS Education.

Mwy am addysg
Cyhoeddiadau

Darllenwch ein hadroddiadau blynyddol, darganfyddwch ein cylchgrawn, cyflwyniadau posteri, a gwaith cydweithredol, gan gynnwys ein uchafbwyntiau ymchwil.

Darllenwch ein cyhoeddiad
Cyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen ar-lein neu gwelerTaflen Cyfleuster

Cysylltwch â ni

Cofrestru a Dechrau