Gwasanaethau a Chyfleustrau

Yn darparu gwasanaeth sbectrometreg màs cynhwysfawr i grwpiau ymchwil prifysgol ar ledled y DU.

AM DDIM i sefydliadau academaidd y DU, yn bennaf i grwpiau cymwys EPSRC.

Isadeiledd ar raddfa fawr o ran caledwedd a meddalwedd ar gyfer astudiaethau cemegol, biogemegol a deunyddiau

Egluro strwythuredig a màs cywir ar gyfer anhysbysion; meintioli cyfansoddion hysbys

Astudiaethau cymhwysol a sylfaenol; addysg, hyfforddiant a gweithgareddau allgymorth

Gwasanaethau gwell, gan gynnwys ymchwil, cydweithio, gwasanaethau ymgynghori, dadansoddi anodd a chontractau masnachol

Mwy o Wybodaeth

Addysg a Allgymorth

Darllenwch am y gwaith allgymorth rydym yn ei wneud gydag ysgolion a myfyrwyr coleg. Dewch i ddarganfod y cynlluniau cyffrous sydd gennym ar gyfer Canolfan Hyfforddi Genedlaethol MS, neu ddysgu am ein Ysgol Haf flynyddol gan gynnwys adborth Cynrychiolydd diweddar sydd ar gael ar-lein nawr.

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Darllenwch ein hadroddiadau blynyddol, cael gwybod am ein erthyglau cyfnodolion, cyflwyniadau poster a gwaith ar y cyd gan gynnwys ein uchafbwyntiau ymchwil.

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffurflen ar-lein neu edrychwch ar ei'n Taflen Cyfleusterau.

Newyddion & Digwyddiadau